Skip to Main Content

Treoir leabharlainne do Ghnó agus Gaeilge

Cuardaigh Library Search

Téigh chuig suíomh Gréasáin na Leabharlainne, nó bain úsáid as an mearnasc chuig Library Search thíos chun leabhair agus ríomhleabhair a chuardach:

 

 

Léirítear san fhíseán gearr seo an dóigh ar féidir Ríomhleabhair a rochtain:

Aimsigh ríomhleabhair ar Library Search

An bhfuil tú ag dul chun brabhsáil? Tabhair cuairt ar na seilfeanna ag na huimhreacha seo i Leabharlann Uí Chriagáin agus i Leabharlann Uí Rathallaigh:

153.8
Tionchar a imirt
658.15
Cuntasaíocht
658.4012
Straitéis
658.4092
Ceannaireacht
174.4
Eitic
Ghnó
658.3
Acmhainní
Daonna
658.402
Foirne
658.7
Slabhra
Soláthair
302.35
Iompraíocht

Eagraíochta

658.311
Rannpháirtíocht
Fostaithe
658.403
Cinnteoireacht
658.802
Pleananna
Margaíochta
658
Bainistíocht
658.314
Spreagadh
658.406
Athruithe
Eagraíochta
658.8342
Iompraíocht
Tomhaltóirí
658.0072
Taighde
Gnó
658.4
Dearadh
Eagraíochta
658.4063
Nuálaíocht
658.872
Margaíocht
Dhigiteach