Skip to main content

Treoir Ábhair Don Ghaeilge: Bunachair shonraí

Cad is bunachar sonraí ann?

Roimh theacht na mbunachar sonraí, ba ghnách linn brath ar innéacsanna, ar achoimrí, ar leathanaigh chláir ábhair agus ar chuid mhór léitheoireachta chun teacht ar ábhar a bhain lenár dtaighde.

Is ionann bunachair shonraí agus innill an-chumhachtacha lena gcumasaítear sinn chun inneachar na mílte alt irisleabhair a chuardach de réir eochairfhocail agus lena dtugtar rochtain leictreonach dúinn ar an téacs iomlán de chuid mhór de na hailt sin. Tá bunachair shonraí áirithe ildisciplíneach. Tá cinn eile sainiúil don disciplín.

Cuirtear cuid mhór dár mbunachair shonraí ar fáil dúinn trí IReL (seasann IReL do r-Leabharlann Taighde na hÉireann), ar cuibhreannas a chistítear go náisiúnta é. Íocaimidne mar institiúid síntiús le bunachair shonraí eile. Tá roinnt bunachar sonraí ar fáil saor in aisce ar líne freisin.

Ag úsáid eochairfhocal do chuardaigh i mbunachair shonraí

Straitéis Seacht gCéim: 

Faigh tuilleadh faisnéise

B’fhiú go mór duit 30 nóiméad nó mar sin a chaitheamh ar ár ríomhsheisiún teagaisc ardmholta dar teideal LETSfind. Sa seisiún teagaisc sin, taispeánfar duit conas na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Summon, seirbhís aimsithe na Leabharlainne (a chuardaíonn roinnt bunachar sonraí ag an aon am amháin), a chuardach
  • cuardaigh shimplí agus cuardaigh chasta a dhéanamh inár mbunachair shonraí
  • leas a bhaint as Google Scholar agus as ár leideanna chun an Gréasán a chuardach ar bhealach níos fearr
  • a chinntiú go mbíonn tú ag teacht ar an bhfaisnéis ardchaighdeáin is oiriúnaí do do thascanna

Bunachair shonraí a mholaimid do thopaicí a bhaineann leis an nGaeilge, le litríocht na Gaeilge, le gnó, le hiriseoireacht agus le hábhair eile a ndéantar staidéar orthu trí Ghaeilge in DCU

Físeán cabhrach