Skip to main content

Treoir Ábhair Don Ghaeilge: Ailt irisleabhair

Faigh tuilleadh faisnéise

B’fhiú go mór duit 30 nóiméad nó mar sin a chaitheamh ar ár ríomhsheisiún teagaisc ardmholta dar teideal LETSbegin. Pléifear na nithe seo a leanas sa seisiún teagaisc sin:

  • tús eolais a thabhairt duit faoi na cineálacha difriúla foinsí faisnéise a úsáidfidh tú le linn duit staidéar a dhéanamh in DCU agus míniú a thabhairt duit ar na difríochtaí eatarthu agus ar na buntáistí a ghabhann le gach ceann díobh

  • a thaispeáint duit conas liostaí léitheoireachta do mhodúil a thuiscint agus conas liostaí léitheoireachta a úsáid chun leabhair agus ailt irisleabhair a aimsiú sa Leabharlann

  • a thaispeáint duit conas rochtain a fháil ar na hacmhainní ar líne de chuid Leabharlann DCU nuair a bhíonn tú lasmuigh den champas

​​

Cad is ailt irisleabhair ann?

Is ionann ‘tréimhseachán’ agus scáth-théarma a úsáidtear chun nuachtáin, irisí, irisleabhair agus aon teideal a fhoilsítear go rialta nó go neamhrialta a chumhdach. Íocann an Leabharlann síntiús leis na mílte irisleabhar scolártha i bhfoirm chlóite agus ar líne araon. Is irisleabhair ar líne atá i bhformhór na n-irisleabhar sin. Tiocfaidh tú ar ailt irisleabhair go rialta le linn do chuid staidéir – d’fhéadfadh go mbeidís luaite ar do liosta léitheoireachta nó go molfadh do léachtóirí duit ailt irisleabhair a cheadú agus taighde á dhéanamh agat, go háirithe le linn duit léirbhreithniú ar an litríocht ar an ábhar a ullmhú.

Sárfhoinsí faisnéise scolártha iad ailt irisleabhair mar gur féidir faisnéis an-mhion agus cothrom le dáta faoi ábhar ar leith a fháil uathu. De ghnáth, leagtar amach go soiléir iad agus is saineolaithe i réimse ar leith a scríobhann iad. Is rud tábhachtach é gur ailt irisleabhair 'piarmheasúnaithe' atá in irisleabhair acadúla scolártha, faoi mar atá i gceist i gcás leabhar. Ciallaíonn sé sin go ndearna painéal saineolaithe athbhreithniú criticiúil agus meastóireacht chriticiúil orthu sular faomhadh iad lena bhfoilsiú. Fágann sé sin gur féidir libhse (mar thaighdeoirí) bheith deimhin de shárcháilíocht na faisnéise atá ar fáil in alt irisleabhair fhoilsithe.

Aimsigh alt irisleabhair ar leith

I gcás go bhfuil tagairt agat d’alt irisleabhair agus gurb eol duit teideal an irisleabhair atá á lorg agat mar aon le húdar, teideal an ailt, imleabhar, eagrán agus an dáta foilsithe, bain úsáid as an táb ‘Irisleabhair A-Z’ ar leathanach baile na Leabharlainne. Seiceáil ar an gcéad ásc an bhfuil rochtain ann ar an irisleabhar agus ansin seiceáil an bhliain lena mbaineann agus, ar deireadh, uimhir an imleabhair agus an eagráin. Tar éis duit é seo a dhéanamh, scrollaigh síos an clár ábhar chun an t-alt atá á lorg agat a aimsiú agus cliceáil ar PDF chun an téacs iomlán a fháil. (Féach an físeán cabhrach ar dheis)

Leid

I gcás go bhfuil tagairt agat d’alt irisleabhair agus go gceapann tú go bhféadfadh codanna di a bheith mícheart (mar shampla, dáta mícheart, uimhir mhícheart imleabhair/eagráin etc.), is féidir leat leas a bhaint as Google Scholar chun a sheiceáil cad atá cearr. Cuir teideal an ailt atá á lorg agat i gcomharthaí athfhriotail agus cuardaigh. Ná déan dearmad do shocruithe a athrú in Google Scholar le go bhfaighidh tú nasc tapa chuig ár síntiúis ar thaobh na láimhe deise den leathanach nuair atá alt ar fáil.

Téigh chuig socruithe > naisc leabharlainne > roghnaigh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath - Téacs iomlán ag Leabharlann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, nó cliceáil anseo.

Físeán cabhrach

Cén chuma a bhíonn ar thagairt d'alt irisleabhair?


Conas alt irisleabhair ar leith a aimsiú ag úsáid liosta Irisleabhar A-Z na Leabharlainne

Cliceáil ar an táb Bunachair Shonraí thuas chun féachaint cad iad na bunachair shonraí a mholaimid do mhic léinn in Fiontar agus Scoil na Gaeilge, agus conas iad a chuardach