Skip to main content

Treoir Ábhair Don Ghaeilge: Leabhair

Teidil nuathagtha | le teacht go luath

Na háiteanna ar féidir leat leabhair agus ríomhleabhair a chuardach

Leabhair chlóite

Cuireann an Leabharlann leabhair chlóite ar an tseilf de réir ábhair, agus leas á bhaint as Córas Aicmithe Deachúil Dewey (uimhreacha 000 go 999) ionas go mbeidh nithe den chineál céanna suite i ndlúthghaireacht dá chéile ar an tseilf. 

Ar an iomlán, bíonn ábhar a bhaineann leis na meáin agus leis an iriseoireacht ar an tseilf ag 070; bíonn béaloideas ar an tseilf ag 398; staidéar ar an nGaeilge ag 491; bainistíocht ag 658; fógraíocht agus caidreamh poiblí ag 659; agus bíonn litríocht na Gaeilge agus an chritic ar an tseilf ag 891.

Ag brath ar an disciplín atá roghnaithe agat, gheobhaidh tú ábhar a bhaineann le do chuid staidéir ar fud leabharlanna Uí Chriagáin agus Uí Raghallaigh.
 
Tá cóipeanna de gach leabhar clóite roinnte idir an Príomhbhailiúchán Iasachta (áit a bhféadfaidh tú príomhchóipeanna iasachtaithe a choinneáil ar feadh seachtaine nó ar feadh trí seachtaine) agus an Bailiúchán Gearriasachta (áit a bhféadfaidh tú cóipeanna a choinneáil ar feadh 48 n-uaire), ag brath ar an éileamh. Féach an chatalóg chun infhaighteacht a sheiceáil.
 

Foinse: Mr.TinDC/Flickr

Ríomhleabhair

Tá rochtain ag an Leabharlann ar níos mó ná 150,000 ríomhleabhar anois. Tá gach ceann díobh inchuardaithe tríd an gcatalóg ar líne. Má chuardaíonn tú teideal nó eochairfhocal i gcatalóg na Leabharlainne, gheobhaidh tú amach gur le “ríomhleabhar” a bhaineann líon méadaitheach taifead. Má chliceálann tú ar an nasc laistigh de cheann amháin de na taifid sin, is féidir leat an leabhar lena mbaineann a léamh ar líne. Tabhair faoi deara gur féidir leat do thorthaí cuardaigh a scagadh trí ríomhleabhair a roghnú ón roghchlár bailiúcháin ar chlé. Má dhéanann tú iarracht ríomhleabhar a rochtain ó láthair lasmuigh den champas, iarrfar ort d’ainm úsáideora agus do phasfhocal DCU a chur isteach.

Físeán cabhrach

Taispeánfaidh na físeáin seo duit conas leabhair agus ríomhleabhair a aimsiú agus a oscailt i gcatalóg na Leabharlainne.