Skip to main content

Treoir Ábhair Don Ghaeilge: Baile

Teagmháil

Victoria an t-ainm atá orm agus is mise an Leabharlannaí Ábhair do na Daonnachtaí agus do na hEolaíochtaí Sóisialta. Táimse freagrach as Scoil na Diagachta, na Fealsúnachta agus an Cheoil, as Scoil na Staire agus na Tíreolaíochta, as Scoil an Bhéarla, agus as Fiontar agus Scoil na Gaeilge i Leabharlann DCU.

Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugam nó mé a iarraidh ag Deasc Fáiltithe na Leabharlainne.

Seoladh R-phoist: victoria.smyth@dcu.ie

Teil: 01 700 8327 (Luan & Céad.)

Teil: 01 884 2179 (Máirt, Déar., Aoine)

Naisc thapa chuig suíomhanna úsáideacha

Réamhrá

Fáilte! Tugtar eolas sa treoir seo faoin raon leathan acmhainní Leabharlainne ar ardchaighdeán atá ar fáil dóibh siúd a bhfuil staidéar á dhéanamh acu ar an nGaeilge, ar litríocht na Gaeilge, agus ar an ngnó, ar an iriseoireacht agus ar ábhair eile trí Ghaeilge in DCU. 

Tá cuid mhór leabhar agus alt irisleabhair a chabhróidh leat le linn do chuid staidéir sa Leabharlann. Taispeánfaimid duit conas is féidir leat an fhaisnéis atá ar fáil ar an Idirlíon a chíoradh ar bhealach éifeachtúil criticiúil ionas gur féidir leat dul go díreach chuig an bhfaisnéis bheacht a theastaíonn uait. Cuir ceisteanna orainn maidir le foinsí a lua agus tagairt a dhéanamh dóibh – is féidir linn cabhrú leat ina leith sin freisin!

Leis an treoir seo, cabhrófar leat teacht ar an ábhar atá ar do liosta léitheoireachta agus tosú ar thaighde neamhspleách a dhéanamh.

Cliceáil ar na táib chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na nithe seo a leanas:

  • leabhair agus ríomhleabhair a aimsiú
  • alt irisleabhair ar leith a aimsiú
  • ailt irisleabhair a aimsiú ar thopaic (trí bhunachar sonraí a chuardach)
  • foinsí a lua agus tagairt a dhéanamh dóibh

 

 

 

Lean sinn!

Tá na cuntais seo a leanas á leanúint againn...